Waarom wonen in een woongroep.

 • Wonen in een woongroep is als wonen in een straatje of dorpje, waar men elkaar beter kent en aandacht heeft voor elkaar. Het verschil met een woongroep is, dat je met elkaar één gebouw bewoont.
 • Je kunt elkaar ontmoeten tijdens het dagelijkse koffieuurtje. Bij speciale gelegenheden of feestdagen wordt er gezamenlijk iets georganiseerd, waaraan je  kunt deelnemen.
 • Je kunt met elkaar dingen ondernemen binnen of buiten de groep.
 • De woongroep is een vereniging. Iedere bewoner is lid van de vereniging en betaalt daarvoor een bijdrage.
 • Er is een bestuur dat een en ander coördineert en de financiën beheert.
 • De bewoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de woongroep en leveren daaraan een bijdrage.

 

Waaruit bestaan de verantwoordelijkheden voor de woongroep.

 • Uitvoeren van klein onderhoud aan de gezamenlijke ruimten van het gebouw.
 • Beheren en verzorgen van de bar.
 • Eerste hulp verlenen en extra aandacht geven waar dat tijdelijk nodig is.
 • Het informeren van mensen die belangstelling hebben voor de woongroep.
 • Het onderhouden van de tuin.

Voor deze taken zijn commissies in het leven geroepen. Van de bewoners wordt verwacht dat ze minimaal van één commissie lid zijn.