Heeft u belangstelling?

U bent tussen de 55 en 70 jaar en gezond van lijf en leden.

U voldoet aan de inkomensgrens voor sociaal wonen, zoals bepaald door de overheid en u wilt meer weten?

Neem dan contact op met een van onze contactpersonen. Zij maken zo spoedig mogelijk een afspraak met u voor een bezoek.

Tijdens dat bezoek informeren zij u over de woongroep en beantwoorden zij uw vragen. Zij laten u het gebouw zien en een appartement.

Bij wederzijdse interesse zien wij u graag regelmatig op de koffie en wordt u uitgenodigd voor andere activiteiten. U bent dan aspirantlid.

Als u er na verloop van tijd zeker van bent dat u bij ons wilt komen wonen, laat u zich inschrijven bij WoningNet regio Eemvallei als woningzoekende.

Daarna bent u kandidaatlid. Vanaf die tijd betaalt u voor uw lidmaatschap en komt u op de wachtlijst voor een beschikbare woning.